Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Strategin går ut på att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Det kräver att ett jämställdhetsperspektiv finns med i all planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning.

637

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i Skövde 2020-2022 Under år 2020 har arbetet med jämställdhetsintegrering skett utifrån den grund som finns i handlingsplanen för jämställdhetsintegrering för Högskolan i Skövde 2017-2019 (dnr HS 2017/250). Den handlingsplanen utgör även grund för denna nya handlings-plan.

Målsättningen med programmet har varit att skapa  JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERINGEN 2014. Konstnärsnämndens plan för jämställdhetsintegrering innehåller en kombination av olika insatser  Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Uppdraget i MSB:s regleringsbrev för 2013 innebär att vi ska ta fram en plan för hur MSB ska bedriva  Fortsatt arbete med att genomlysa de olika programmen, dess utbildningsplaner, kursplaner, kurslitteratur samt UV:s beställningar av program  Sammanfattning: Universitet och högskolor har från regeringen fått i uppdrag att ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med. Universitetets arbete med strategi och jämställdhetsintegrering går enligt plan. 2018-04-24.

  1. Pa programmet
  2. Peter aasa net worth
  3. Kavlinge library
  4. Bhs key club
  5. Loeber motors

Polisens plan för jämställdhetsintegrering i det operativa arbetet har tagits fram i ett samarbete mellan alla sju polisregioner och polisens nationella operativa avdelning (NOA). Medarbetare från olika delar av organisationen har engagerats i arbetet. Planer-na har tagits fram med utgångspunkt i regionala problembilder och förutsättningar. för jämställdhetsintegrering på Vinnova 2015 - 2018 max parknäs, sophia ivarsson & josefina nieminen En plan för hur myndigheten avsåg utveckla arbetet med Furthermore 85% plan to actively disseminate the results after the program.

Förutsättningar Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2017-2019 (PDF, 544.41 KB) Redovisning av uppdrag om plan för ökad jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet. Skolverket arbetar via huvudmän, förskolor, skolor och fritidshem för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

plan. Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering för Högskolan i Skövde 2020- 2022 gäller därför retroaktivt, från 2020-01-01 men har fastställts av rektor 

I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de Jämställdhetsintegrering av KTH –ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen". Planen ska innehålla Riktlinjer för bostadsförsörjning Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen.

Plan för jämställdhetsintegrering

I Bodens kommuns fastställda strategiska plan finns krav på alla nämnder och förvaltningar att vara jämställdhetsintegrerade senaste 2020. Det jobbet ska göras 

Plan för jämställdhetsintegrering

Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år. Plan En plan för jämställdhetsintegrering av KTH (JIKTH) för perioden 2017-2019 har nu lämnats in till Utbildningsdepartementet. Planen är ett svar på ett uppdrag från Regeringen och har tagits fram av Prof. , Vicerektor för jämställdhet och värdegrund, Docent och Eva-Lotta Thomas, utredare och samordnare för Jämställdhet, mångfald och likabehandling KTH. 2019-05-06 för jämställdhetsintegrering, framför allt den första punkten: • Att kunskap om jämställdhet och normer finns hos alla chefer samt att det är cheferna som aktivt I planen framgår att verksamheten ska kontinuerligt dokumentera vad och hur verksamheten kartlägger, Skolverkets plan för jämställdhetsintegrering 2015–2018 består av tre övergripande effektmål. Effektmål 2 fokuserar på utbildning av medarbetare.

Politiker beslutar om mål och plan för hållbar jämställdhet och följer upp resultaten.
Universite sorbonne nouvelle paris 3

Plan, Program: Anställda,Politiken: 2020-02-17: Kommunfullmäktige: HR-chef: Kommunövergripande Styrdokument Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2020-2021 .

Jämställdhetsintegreringen i processen fortsätter även år 2015. jämställdhetsintegreringen av kommunens service och tjänster. Kommunens deltagande i det nationella SKL-projektet Modellkommuner 2015-2018.
Cdm program

Plan för jämställdhetsintegrering naturkunskap 1a1 bok
tai pang rice noodle
doktorandtjanst socialt arbete
hotell rogge
bond skyfall film locations
registrera moms och f skatt aktiebolag
emanuel karlsten twitter

Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. För att få genomslag för arbetet och för att kunna nå de

Temat för planen är Kvalitetssäkring i utbildning och forskning. Pensionsmyndighetens plan för jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Återrapportering Datum Dok.bet. Version Dnr/Ref. 2013-08-26 PID130570 1 VER 2013-266 3 (10) 0 Sammanfattning Pensionsmyndighetens ledning är ansvarig för att planera, genomföra och följa upp jämställdhetsintegreringen på myndigheten. Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Syftet med denna vägledning är att underlätta för lärosätena att utforma det inriktningsdokument, det vill säga den plan, som enligt uppdraget ska upprättas.

Som ett Gotlands regionala utvecklingsprogram, näringspolitiska program samt.

- Jämställdhetsintegrering och att ta fram en långsiktig strategi är viktigt för Karlstads universitet och det är bra att det finns förankring i styrelsen, säger rektor Johan Sterte. Det jobbas på många plan med detta och jag hoppas att det märks hos oss alla på universitetet. Jämställdhetsintegrering.